Leki β-adrenolityczne w połączeniach z innymi lekami moczopędnymi

kategoria ATC o kodzie C07C

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki β-adrenolityczne (ATC C07).

Zawiera 1 produkt, z czego jeden to lek, którego nie można kupić bez receptywszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

1zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Viskaldix

tabletki, 100 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 3 podkategorie na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

C07C. Leki β-adrenolityczne w połączeniach z innymi lekami moczopędnymi (1)
)