Statystyki

inne

kategoria ATC o kodzie C01EB

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Inne leki stosowane w chorobach serca (kod C01E).

Zawiera 192 produkty, z czego 57 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 10 to leki OTC (bez recepty), 125 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 9 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 192 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 52.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii inne, które dostępne są w aptekach.