Statystyki

nitraty organiczne

kategoria ATC o kodzie C01DA

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki rozszerzające naczynia stosowane w chorobach serca (kod C01D).

Zawiera 121 produktów, z czego 117 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 4 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 10 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 121 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 19.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii nitraty organiczne, które dostępne są w aptekach.