Produkty zawierające ascorbic acid+rutoside+salicylamide+zinc, ale w innej postaci

Poniższe produkty mają tę samą nazwę międzynarodową (ascorbic acid+rutoside+salicylamide+zinc), ale inną postać niż granulat (do wytworzenia zawiesiny).

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.