Zamienniki i produkty podobne do Kermuren 10 krem

Mocznik (urea)

Kosmetyk

Produkt o kategorii ATC V07AT: Pozostałe produkty, Pozostałe produkty nieterapeutyczne, Gipsy, Techniczne środki dezynfekujące.

Produkt przypisany do tematów: Kremy do rąk.

Produkty zawierające urea, w tej samej postaci

Poniższe produkty mają tę samą postać (krem) i nazwę międzynarodową (urea). Nazwa międzynarodowa leku to określenie jego substancji aktywnej (czynnej). Produkty o tej samej nazwie międzynarodowej i postaci nie muszą być swoimi zamiennikami, ponieważ o zastosowaniu leku decyduje również zawartość substancji aktywnej (dawka leku). Co istotne, nawet w przypadku takiej samej nazwy międzynarodowej, postaci leku i dawce substancji czynnej, pacjent nie zawsze może skorzystać z zamiennika - niektórzy pacjenci mogą być na przykład uczuleni na którąś z substancji pomocniczych leku.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Produkty zawierające urea, ale w innej postaci

Poniższe produkty mają tę samą nazwę międzynarodową (urea), ale inną postać niż krem.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.