Statystyki

Leki adrenergiczne w połączeniu z lekami przeciwcholinergicznymi

kategoria ATC o kodzie R03AL

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki adrenergiczne podawane drogą wziewną (kod R03A).

Zawiera 18 produktów, z czego 17 to leki, których nie można kupić bez recepty1, jeden to lek OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 6 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 18 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 7.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Leki adrenergiczne w połączeniu z lekami przeciwcholinergicznymi, które dostępne są w aptekach.