Statystyki

Leki adrenergiczne podawane drogą wziewną

kategoria ATC o kodzie R03A

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych (kod R03).

Zawiera 139 produktów, z czego 138 to leki, których nie można kupić bez recepty1, jeden to lek OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 52 produkty refundowane (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 139 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 55.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Leki adrenergiczne podawane drogą wziewną, które są dostępne w największej ilości aptek.