Statystyki

Leki adrenergiczne w połączeniu z glikokortykoidami lub innymi lekami z wyjątkiem leków przeciwcholinergicznych

kategoria ATC o kodzie R03AK

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki adrenergiczne podawane drogą wziewną (kod R03A).

Zawiera 68 produktów, z czego wszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

Kategoria zawiera 29 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 68 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 29.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Leki adrenergiczne w połączeniu z glikokortykoidami lub innymi lekami z wyjątkiem leków przeciwcholinergicznych, które dostępne są w aptekach.