Statystyki

Inne

kategoria ATC o kodzie R02AX

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki stosowane w chorobach gardła (kod R02A).

Zawiera 259 produktów, z czego żaden nie jest lekiem, którego nie można kupić bez recepty1, 7 to leki OTC (bez recepty), 252 to pozostałe produkty bez recepty.

Spośród wszystkich 259 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 113.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Inne, które dostępne są w aptekach.