Statystyki

Leki stosowane w chorobach gardła

kategoria ATC o kodzie R02A

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki stosowane w chorobach gardła (kod R02).

Zawiera 457 produktów, z czego 15 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 102 to leki OTC (bez recepty), 340 to pozostałe produkty bez recepty.

Spośród wszystkich 457 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 206.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Leki stosowane w chorobach gardła, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 4 podkategorie na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

R02A. Leki stosowane w chorobach gardła (206)