Statystyki

Inne leki urologiczne (ze spazmolitykami)

kategoria ATC o kodzie G04B

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki urologiczne (kod G04).

Zawiera 400 produktów, z czego 143 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 44 to leki OTC (bez recepty), 213 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 13 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 400 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 145.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Inne leki urologiczne (ze spazmolitykami), które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 5 podkategorii na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

G04B. Inne leki urologiczne (ze spazmolitykami) (145)