Statystyki

Leki urologiczne

kategoria ATC o kodzie G04

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Antykoncepcja, ciąża, zdrowie intymne (kod G).

Zawiera 687 produktów, z czego 283 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 84 to leki OTC (bez recepty), 320 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 60 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 687 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 247.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Leki urologiczne, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 2 podkategorie na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

G04. Leki urologiczne (247)