Leki zmniejszające stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi

kategoria ATC o kodzie C10A

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki zmniejszające stężenie lipidów (ATC C10).

Zawiera 638 produktów, z czego 605 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 33 to leki OTC (bez recepty).

Spośród wszystkich 638 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 275.

1zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Tabletki z czosnku Labofarm

tabletki, 60 tabletek

w 5% aptek

od 11,00 zł

Atoris

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 99% aptek

od 13,71 zł

Romazic

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 98% aptek

od 9,30 zł

Roswera

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 98% aptek

od 9,42 zł

Atorvasterol

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 96% aptek

od 19,11 zł

Romazic

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 96% aptek

od 17,80 zł

Lipanthyl Supra 160

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 98% aptek

od 24,41 zł

Zahron

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 97% aptek

od 8,73 zł

Lipanthyl Supra 215

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 97% aptek

od 32,12 zł

Roswera

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 98% aptek

od 17,96 zł

Atoris

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 98% aptek

od 9,56 zł

Roswera

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 98% aptek

od 5,16 zł

Romazic

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 95% aptek

od 5,11 zł

Atoris

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 95% aptek

od 26,76 zł

Zaranta

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 90% aptek

od 9,13 zł

Zahron

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 96% aptek

od 18,03 zł

Lipanthyl 267m

kapsułki, 30 kapsułek

lek na receptę

w 96% aptek

od 32,02 zł

Ezen

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 88% aptek

od 20,19 zł

Suvardio

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 90% aptek

od 16,64 zł

Tulip

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 94% aptek

od 15,42 zł

Simvasterol

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 93% aptek

od 14,29 zł

Suvardio

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 82% aptek

od 8,80 zł

Atrox 20

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 86% aptek

od 15,01 zł

Zahron

tabletki powlekane, 56 tabletek

lek na receptę

w 87% aptek

od 16,55 zł

Zaranta

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 70% aptek

od 17,35 zł

Ezehron

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 90% aptek

od 20,22 zł

Torvacard 20

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 86% aptek

od 12,94 zł

Roswera

tabletki powlekane, 90 tabletek

lek na receptę

w 94% aptek

od 25,93 zł

Atoris

tabletki powlekane, 60 tabletek

lek na receptę

w 90% aptek

od 25,81 zł

Zahron

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 92% aptek

od 4,80 zł

Atoris

tabletki powlekane, 90 tabletek

lek na receptę

w 93% aptek

od 39,46 zł

Zocor 20

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 86% aptek

od 13,22 zł

Zahron

tabletki powlekane, 56 tabletek

lek na receptę

w 87% aptek

od 31,06 zł

Atorvasterol

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 85% aptek

od 9,81 zł

Atorvasterol

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 65% aptek

od 37,59 zł

Roswera

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 92% aptek

od 13,72 zł

Roswera

tabletki powlekane, 90 tabletek

lek na receptę

w 93% aptek

od 13,63 zł

Atoris

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 87% aptek

od 19,02 zł

Storvas CRT

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 62% aptek

od 11,17 zł

Suvardio

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 77% aptek

od 4,81 zł

Pitamet

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 70% aptek

od 9,24 zł

Roswera

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 83% aptek

od 34,14 zł

Roswera

tabletki powlekane, 90 tabletek

lek na receptę

w 92% aptek

od 48,58 zł

Zahron

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 81% aptek

od 31,06 zł

Simvacard 20

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 72% aptek

od 11,07 zł

Atoris

tabletki powlekane, 90 tabletek

lek na receptę

w 87% aptek

od 27,65 zł

Atrox 20

tabletki powlekane, 60 tabletek

lek na receptę

w 74% aptek

od 18,66 zł

Crosuvo

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 72% aptek

od 8,73 zł

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 5 podkategorii na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

C10A. Leki zmniejszające stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi (365)