Statystyki

inhibitory konwertazy angiotensyny

kategoria ATC o kodzie C09AA

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Inhibitory konwertazy angiotensyny (kod C09A).

Zawiera 193 produkty, z czego wszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

Kategoria zawiera 48 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 193 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 76.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii inhibitory konwertazy angiotensyny, które dostępne są w aptekach.