Leki działające na układ renina-angiotensyna

kategoria ATC o kodzie C09

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Serce (ATC C).

Zawiera 1670 produktów, z czego wszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

Spośród wszystkich 1670 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 537.

1zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Prestarium 5 mg

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 100% aptek

od 22,10 zł

Tritace 5

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 100% aptek

od 13,50 zł

Polpril

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 99% aptek

od 10,97 zł

Tritace 10

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 100% aptek

od 22,20 zł

Polpril

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 99% aptek

od 5,93 zł

Co-Prestarium 5 mg + 5 mg

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 99% aptek

od 20,42 zł

Noliprel Forte

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 98% aptek

od 26,67 zł

Prestarium 10 mg

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 99% aptek

od 35,29 zł

Tritace 2,5

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 98% aptek

od 9,63 zł

Polpril

kapsułki, 28 kapsułek = 2 blistry

lek na receptę

w 95% aptek

od 11,49 zł

Telmizek

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 97% aptek

od 16,88 zł

Polpril

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 98% aptek

od 20,85 zł

Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 10 mg

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 95% aptek

od 39,99 zł

Captopril Jelfa

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 97% aptek

od 6,50 zł

Telmizek

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 97% aptek

od 32,79 zł

Axtil

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 95% aptek

od 11,74 zł

Zofenil 30

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 96% aptek

od 14,98 zł

Valsacor 160 mg

tabletki powlekane, 28 tabletek = 4 blistry

lek na receptę

w 97% aptek

od 27,09 zł

Piramil 5 mg

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 94% aptek

od 11,38 zł

Polsart

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 96% aptek

od 17,16 zł

Captopril Jelfa

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 95% aptek

od 5,69 zł

Noliprel Bi-Forte

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 94% aptek

od 41,02 zł

Triplixam 5 mg + 1,25 mg + 5 mg

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 94% aptek

od 29,99 zł

Valsacor 80 mg

tabletki powlekane, 28 tabletek = 4 blistry

lek na receptę

w 97% aptek

od 14,02 zł

Vivace 5 mg

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 93% aptek

od 11,60 zł

Polsart

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 94% aptek

od 33,36 zł

Co-Prestarium 10 mg + 10 mg

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 94% aptek

od 31,67 zł

Co-Prestarium 10 mg + 5 mg

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 95% aptek

od 31,67 zł

Prenessa

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 95% aptek

od 13,09 zł

Vivace 10 mg

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 92% aptek

od 22,01 zł

Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 5 mg

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 94% aptek

od 33,90 zł

Axtil

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 91% aptek

od 22,39 zł

Polpril

kapsułki, 28 kapsułek = 2 blistry

lek na receptę

w 90% aptek

od 22,18 zł

Indix Combi 5 mg + 1,25 mg

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 90% aptek

od 16,12 zł

Zofenil 7,5

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 90% aptek

od 11,90 zł

Telmisartan Egis

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 85% aptek

od 26,19 zł

Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 91% aptek

od 15,89 zł

Ylpio

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 78% aptek

od 30,23 zł

Co-Valsacor 160 mg + 25 mg

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 93% aptek

od 27,09 zł

Lisiprol

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 89% aptek

od 12,37 zł

Prestilol 5 mg + 5 mg

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 89% aptek

od 26,95 zł

Piramil 10 mg

tabletki, 28 tabletek = 4 blistry

lek na receptę

w 83% aptek

od 20,13 zł

Rimal 5 mg + 5 mg

kapsułki, 30 kapsułek

lek na receptę

w 77% aptek

od 9,16 zł

Axtil

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 87% aptek

od 6,31 zł

Piramil 2,5 mg

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 87% aptek

od 6,99 zł

Egiramlon 5 mg + 5 mg

kapsułki, 30 kapsułek

lek na receptę

w 46% aptek

od 9,23 zł

Co-Valsacor 160 mg + 12,5 mg

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 92% aptek

od 27,09 zł

Lisiprol

tabletki, 28 tabletek

lek na receptę

w 83% aptek

od 20,03 zł

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 5 podkategorii na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

C09. Leki działające na układ renina-angiotensyna (941)