Statystyki

Leki moczopędne tiazydopodobne

kategoria ATC o kodzie C03B

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki moczopędne (kod C03).

Zawiera 242 produkty, z czego 53 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 129 to leki OTC (bez recepty), 60 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 15 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 242 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 81.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Leki moczopędne tiazydopodobne, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 6 podkategorii na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

C03B. Leki moczopędne tiazydopodobne (81)