Statystyki

Leki moczopędne

kategoria ATC o kodzie C03

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Serce (kod C).

Zawiera 336 produktów, z czego 148 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 129 to leki OTC (bez recepty), 59 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 26 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 336 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 112.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Leki moczopędne, które są dostępne w największej ilości aptek.