Statystyki

Leki moczopędne

kategoria ATC o kodzie C03

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Serce (kod C).

Zawiera 339 produktów, z czego 150 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 129 to leki OTC (bez recepty), 60 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 25 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 339 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 118.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Leki moczopędne, które są dostępne w największej ilości aptek.