Produkty zawierające ascorbic acid+calcium+rutoside, w tej samej postaci

Poniższe produkty mają tę samą postać (kapsułki) i nazwę międzynarodową (ascorbic acid+calcium+rutoside). Nazwa międzynarodowa leku to określenie jego substancji aktywnej (czynnej). Produkty o tej samej nazwie międzynarodowej i postaci nie muszą być swoimi zamiennikami, ponieważ o zastosowaniu leku decyduje również zawartość substancji aktywnej (dawka leku). Co istotne, nawet w przypadku takiej samej nazwy międzynarodowej, postaci leku i dawce substancji czynnej, pacjent nie zawsze może skorzystać z zamiennika - niektórzy pacjenci mogą być na przykład uczuleni na którąś z substancji pomocniczych leku.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Produkty zawierające ascorbic acid+calcium+rutoside, ale w innej postaci

Poniższe produkty mają tę samą nazwę międzynarodową (ascorbic acid+calcium+rutoside), ale inną postać niż kapsułki.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

 • Asco-Ruti-Cal Forte, tabletki powlekane
  ascorbic acid+calcium+rutoside
  Środek spożywczy, dostępny w 55% aptek
 • Rutokal C, tabletki musujące
  ascorbic acid+calcium+rutoside
  Lek bez recepty, dostępny w 1% aptek
 • Calcium Duo Grip, tabletki musujące
  ascorbic acid+calcium+rutoside
  Środek spożywczy, brak ofert
 • Duo Odporność, tabletki musujące
  ascorbic acid+calcium+rutoside
  Środek spożywczy, brak ofert
 • Scorborutin Junior, tabletki
  ascorbic acid+calcium+rutoside
  Środek spożywczy, brak ofert

Produkty o nazwie handlowej podobnej do Asco-Ruti-Cal

Poniżej produkty, których nazwa zaczyna się od Asco-Ruti-Cal.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.