Statystyki

Opatrunki chirurgiczne

kategoria ATC o kodzie V20

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Pozostałe produkty (kod V).

Zawiera 607 produktów, z czego 96 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 511 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 99 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 607 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 179.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Opatrunki chirurgiczne, które dostępne są w aptekach.

Podkategorie

Brak podkategorii.