Statystyki

Inne produkty terapeutyczne

kategoria ATC o kodzie V03AX

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Pozostałe środki lecznicze (kod V03A).

Zawiera 4985 produktów, z czego 2473 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 2361 to leki OTC (bez recepty), 151 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 6 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 4985 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 583.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Inne produkty terapeutyczne, które dostępne są w aptekach.