Statystyki

Sympatykomimetyki stosowane jako leki zmniejszające przekrwienie

kategoria ATC o kodzie S01GA

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki zmniejszające przekrwienie oraz przeciwalergiczne (kod S01G).

Zawiera 32 produkty, z czego 25 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 7 to leki OTC (bez recepty).

Spośród wszystkich 32 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 7.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Sympatykomimetyki stosowane jako leki zmniejszające przekrwienie, które dostępne są w aptekach.