Statystyki

Leki β-adrenolityczne

kategoria ATC o kodzie S01ED

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę (kod S01E).

Zawiera 80 produktów, z czego 79 to leki, których nie można kupić bez recepty1, jeden to lek OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 20 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 80 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 25.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Leki β-adrenolityczne, które dostępne są w aptekach.