Statystyki

Leki oftalmologiczne

kategoria ATC o kodzie S01

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Zdrowy słuch i wzrok (kod S).

Zawiera 1081 produktów, z czego 551 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 72 to leki OTC (bez recepty), 458 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 67 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 1081 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 352.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Leki oftalmologiczne, które są dostępne w największej ilości aptek.