Statystyki

Inne

kategoria ATC o kodzie R07AX

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Inne preparaty stosowane w chorobach układu oddechowego (kod R07A).

Zawiera 84 produkty, z czego 7 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 2 to leki OTC (bez recepty), 75 to pozostałe produkty bez recepty.

Spośród wszystkich 84 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 38.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Inne, które dostępne są w aptekach.