Statystyki

Inne leki stosowane w chorobach układu oddechowego

kategoria ATC o kodzie R07

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Przeziębienie i alergia (kod R).

Zawiera 95 produktów, z czego 18 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 6 to leki OTC (bez recepty), 71 to pozostałe produkty bez recepty.

Spośród wszystkich 95 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 43.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Inne leki stosowane w chorobach układu oddechowego, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera jedną podkategorię na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

R07. Inne leki stosowane w chorobach układu oddechowego (43)