Statystyki

Ksantyny

kategoria ATC o kodzie R03DA

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych do stosowania wewnętrznego (kod R03D).

Zawiera 63 produkty, z czego 59 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 3 to leki OTC (bez recepty), 1 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 4 produkty refundowane (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 63 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 7.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Ksantyny, które dostępne są w aptekach.