Statystyki

Inne

kategoria ATC o kodzie G02CX

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Pozostałe leki (kod G02C).

Zawiera 309 produktów, z czego 9 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 51 to leki OTC (bez recepty), 249 to pozostałe produkty bez recepty.

Spośród wszystkich 309 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 108.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Inne, które dostępne są w aptekach.