Statystyki

Środki antyseptyczne i dezynfekujące

kategoria ATC o kodzie D08A

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Środki antyseptyczne i dezynfekujące (kod D08).

Zawiera 451 produktów, z czego 39 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 228 to leki OTC (bez recepty), 184 to pozostałe produkty bez recepty.

Spośród wszystkich 451 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 150.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Środki antyseptyczne i dezynfekujące, które są dostępne w największej ilości aptek.