Statystyki

inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach z lekami moczopędnymi

kategoria ATC o kodzie C09BA

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach (kod C09B).

Zawiera 69 produktów, z czego wszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

Kategoria zawiera 17 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 69 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 24.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach z lekami moczopędnymi, które dostępne są w aptekach.