Statystyki

Inne leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolizmu

kategoria ATC o kodzie A16AX

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Pozostałe leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolizmu (kod A16A).

Zawiera 460 produktów, z czego 45 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 193 to leki OTC (bez recepty), 222 to pozostałe produkty bez recepty.

Spośród wszystkich 460 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 134.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Inne leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolizmu, które dostępne są w aptekach.