Leki poprawiające apetyt

kategoria ATC o kodzie A15

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Problemy pokarmowe (kod A).

Zawiera 4 produkty, z czego żaden nie jest lekiem, którego nie można kupić bez recepty1, 3 to leki OTC (bez recepty), 1 to pozostałe produkty bez recepty.

Spośród wszystkich 4 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 3.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 3 produktów przypisanych do kategorii Leki poprawiające apetyt, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera jedną podkategorię na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

A15. Leki poprawiające apetyt (3)