Statystyki

Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby

kategoria ATC o kodzie A05

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Problemy pokarmowe (kod A).

Zawiera 436 produktów, z czego 57 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 170 to leki OTC (bez recepty), 209 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 3 produkty refundowane (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 436 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 162.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 3 podkategorie na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

A05. Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby (162)