Statystyki

Leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom

kategoria ATC o kodzie A04

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Problemy pokarmowe (kod A).

Zawiera 100 produktów, z czego 54 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 13 to leki OTC (bez recepty), 33 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 8 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 100 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 30.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera jedną podkategorię na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

A04. Leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom (30)