---

Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami cena i dostępność w aptekach internetowych i stacjonarnych

produkt biobójczy, aerozol,

Ikarydyna (icaridin)

,

Ester etylowy kwasu 3-aminopropionowego (ethyl butylacetylaminopropionate)

, ICB Pharma

Opakowanie:

200 mililitrów
w 32% aptek, od 13,49 zł do 29,00 zł

Sprawdź oferty w aptekach: 22 apteki

Dodaj i przejdź do koszyka, aby zobaczyć apteki.

45% taniej online (13,49 zł) niż stacjonarnie (24,41 zł).

Opcje dostawy: kurier, automaty paczkowe, odbiór w aptece, szybki kurier miejski.

Przewidywana wysyłka od: sobota, 9 gru, 16:52.

od 13,49 zł
Wolt Drive
Kick the Tick Potrójna ochrona to produkt biobójczy w postaci aerozolu na skórę, chroniący przed kleszczami, komarami i meszkami. Zawiera trzy aktywne składniki, które skutecznie odstraszają owady i kleszcze oraz zakłócają ich receptory czuciowe. Działanie utrzymuje się średnio do 4 godzin. Preparat może być stosowany u dorosłych i dzieci od 3. roku życia. Nie zawiera silnych, toksycznych substancji (np. DEET).

więcej: Stosowanie Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami, skutki uboczne i interakcje Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami

Jak działa Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami?

 • Butyloacetyloaminopropionian etylu (IR3535) działa odstraszająco na owady i kleszcze.
 • Ikarydyna oddziałuje na receptory węchu owadów.
 • Citriodiol (olejek z eukaliptusa cytrynowego) działa odstraszająco na owady i kleszcze, jest naturalnym repelentem.

Nie używaj Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami, jeśli:

 • masz nadwrażliwość lub uczulenie na składniki preparatu,
 • dziecko, u którego ma być zastosowany preparat, ma mniej niż 3 lata,
 • skóra na którą chcesz aplikować preparat jest uszkodzona.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami?

Produkt jest w minimalnym stopniu wchłaniany przez skórę, jednak nie powoduje podrażnień. Podczas jego stosowania należy chronić oczy, usta i nos.

Jak stosować Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami?

Preparat przeznaczony jest do stosowania bezpośrednio na skórę. Niewielką ilość aerozolu należy rozpylić na skórę w odległości około 20 cm na miejsce narażone na ukąszenie. W przypadku stosowania na twarz, preparat należy nanosić pośrednio - najpierw nanieść repelent na dłoń, następnie delikatnie natrzeć nim skórę.

U dzieci od 3. roku życia produkt należy stosować 1 raz dziennie, a u dzieci od 12. roku życia i osób dorosłych - 2 razy dziennie.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami?

Czas działania odstraszającego na owady wynosi 4 godziny od zastosowania produktu, a na kleszcze - 2 godziny.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Rodzaje zagrożenia:

 • H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol.
 • H229 – Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
 • H319 – Działa drażniąco na oczy.

Środki ostrożności:

 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
 • P251 - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
 • P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
 • P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku niewłaściwego użycia i wystąpienia niepokojących dolegliwości należy postępować następująco:

 • w kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem,
 • w kontakcie z ustami: wypłukać usta i gardło wodą, następnie popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów,
 • w kontakcie z oczami: płukać obficie czystą wodą lub odpowiednim płynem do przemywania oczu przez przynajmniej 15 minut, nie trzeć oczu i unikać silnego strumienia wody,
 • po narażeniu drogą oddechową: przerwać narażenie na produkt, zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło oraz spokój.

Jeśli dolegliwości nie ustępują lub ulegną nasileniu, należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę łączyć Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami z innymi lekami?

Brak informacji.

Czy mogę łączyć Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami z alkoholem?

Brak informacji, jednak nie wydaje się, aby produkt wchodził w interakcje z alkoholem.

Czy po zastosowaniu Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami mogę prowadzić pojazdy?

Brak informacji, jednak nie wydaje się, aby produkt wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów.

Czy mogę stosować Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami będąc w ciąży?

Brak informacji. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Czy po zastosowaniu Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami mogę karmić piersią?

Brak informacji. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami?

Nie stwierdzono.

Skład Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami

 • Substancje czynne: butyloacetyloaminopropionian etylu 10 g/100 g, ikarydyna 0,5g /100 g, citriodiol 0,5 g/100 g.

Jak przechowywać Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami?

Produkt należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Powinien być przechowywany i transportowany w temperaturze od 0 do 35ºC. Ponadto preparat należy chronić przed dziećmi oraz przechowywać z dala od żywności, napojów oraz pasz. 

Źródła

 • Strona producenta
 • Karta Charakterystyki produktu

Skład Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami

 • Substancje czynne: butyloacetyloaminopropionian etylu 10 g/100 g, ikarydyna 0,5g /100 g, citriodiol 0,5 g/100 g.

Ostatnie wiadomości o Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami

Brak wiadomości w ostatnim czasie.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami

Dostępność Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami aptekach

Wszystkie opakowania Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkamiw 32% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły związane z Kick the Tick Potrójna ochrona przed kleszczami, komarami i meszkami

Najnowsze filmy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.