---

Oryginalna ulotka dla Venescinżel

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie:

40 gramów
w 58% aptek, od 12,80 zł do 32,99 zł

Koszyk:

Ulotki Venescin dla opakowania 40 gramów.

Wybrany dokument Venescin:
Dokument z 2022-10-20
PDF
dokument PDF dla Venescin

Podgląd dokumentu PDF Venescin

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2022-10-20

Ulotki innych produktów zawierających aesculus+troxerutin

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Tekst ulotki informacyjnej

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Venescin (Hippocastani seminis extractum spissum +Troxerutinum) (118 mg + 20 mg)/g , żel

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 21 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Venescin żel i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venescin żel

3. Jak stosować lek Venescin żel

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Venescin żel

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Venescin żel i w jakim celu się go stosuje

Żel Venescin zawiera wyciąg gęsty z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extractum spissum) i trokserutynę. Przyjmuje się, że produkt zawierający połączenie escyny (główny składnik wyciągu z nasion kasztanowca) oraz trokserutyny wpływa na naczynia żylne m. in. zmniejszając ich przepuszczalność oraz wpływa na napięcie żylne. Żel działa przeciwobrzękowo.

Venescin żel stosuje się w początkowych objawach przewlekłej niewydolności żylnej (w bólu, uczuciu ciężkości i puchnięciu nóg, kurczach łydek) oraz w przypadku objawów występujących po urazach (obrzęki, krwiaki).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venescin żel

Kiedy nie stosować leku Venescin żel

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
  • na otwarte rany, błony śluzowe i obszary skóry poddane zabiegom napromieniania w radioterapii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera:

  • glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry
  • metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan - może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek Venescin żel a inne leki

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża i karmienie piersią Lek Venescin żel nie powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią bez zasięgnięcia porady lekarskiej.

Płodność.

Brak danych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Venescin żel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Venescin żel

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Venescin żel należy stosować zewnętrznie. Nakładać 2 razy na dobę (zaleca się stosowanie rano i wieczorem). Niewielką ilość żelu, ok. 2 cm po nałożeniu delikatnie wcierać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venescin żel

Produkt przeznaczony do stosowania zewnętrznego.

Przerwanie stosowania leku Venescin żel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania żelu Venescin mogą wystąpić:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: podrażnienie i suchość skóry, pokrzywka – częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego: uogólnione opóźnione odczyny nadwrażliwości takie, jak kontaktowe zapalenie skóry, niekiedy odczyny natychmiastowe z pokrzywką i skurczem oskrzeli– częstość nieznana

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, nr tel.: (22) 49-21-301, nr faksu: (22) 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Venescin żel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: termin ważności.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Venescin żel

100 g leku zawiera

Substancje czynne

Wyciąg gęsty z Aesculus hippocastanum L., semen (nasiona kasztanowca) 11,8 g ekstrahent: etanol 70 % V/V

Trokserutyna (Troxerutinum) 2,0 g

Substancje pomocnicze

Karbomer (carbopol 5984) sodu wodorotlenek glicerol glikol propylenowy metylu parahydroksybenzoesan propylu parahydroksybenzoesan etanol woda oczyszczona

Jak wygląda lek Venescin żel i co zawiera opakowanie Lek Venescin żel jest jednorodną, przeźroczystą i nietłustą masą, barwy brunatnej o swoistym zapachu.

Opakowaniem bezpośrednim leku jest tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana, zakończona membraną z zakrętką z polietylenu w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 40 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław , ul. Św. Mikołaja 65/68, tel.: +48 71 33 57 225 fax: + 48 71 372 47 40 e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: tel.

71 321 86 04 w.123

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.