Oryginalna ulotka dla Simetikon Hasco
kapsułki

produkt dostępny bez recepty

simethicon

Dawka

80 mg

Opakowanie

100 kapsułek
w 5% aptek, od 12.90 zł do 23.90
Simetikon Hasco to kapsułki przeznaczone do stosowania u pacjentów cierpiących z powodu nadmiernej produkcji i nagromadzenia się gazów jelitowych. Dodatkowo preparat może być stosowany przed badaniami diagnostycznymi. Kapsułki zawierają symetikon, który ułatwia usuwanie pęcherzyków gazu nagromadzonego w jelitach.

Ulotki Simetikon Hasco dla opakowania 100 kapsułek (80 mg).

Wybrany dokument Simetikon Hasco:
Dokument z 2021-05-01
PDF
dokument PDF dla Simetikon Hasco

Podgląd dokumentu PDF Simetikon Hasco

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-05-01

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Simetikon Hasco

80 mg, kapsułki miękkie

Simeticonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Simetikon Hasco i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simetikon Hasco

3. Jak stosować lek Simetikon Hasco

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Simetikon Hasco

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Simetikon Hasco i w jakim celu się go stosuje

Symetykon jest lekiem stosowanym przeciw wzdęciom i nadmiernemu gromadzeniu się gazów.

Działa w żołądku i jelitach poprzez zmianę napięcia powierzchniowego na granicy faz między płynną zawartością przewodu pokarmowego i pęcherzykami gazu. Ułatwia to zlewanie się pęcherzyków gazowych nagromadzonych w treści pokarmowej i w ślinie, a następnie ich przechodzenie przez jelito.

Gazy usuwane są z przewodu pokarmowego drogą odbijania, oddawania wiatrów lub wzrostu wchłaniania gazu do krwi. Ze względu na właściwości odpieniające symetykon stosowany jest pomocniczo w celu usunięcia gazów przed badaniami diagnostycznymi: ultrasonografią, radiografią i endoskopią jamy brzusznej.

Simetikon Hasco jest stosowany w:

  • objawowym leczeniu dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w jelitach i uczuciem pełności w jamie brzusznej,
  • pomocniczo przed badaniami diagnostycznymi: ultrasonografią, radiografią i endoskopią jamy brzusznej w celu usunięcia nadmiaru gazów przed badaniami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simetikon Hasco

Kiedy nie stosować leku Simetikon Hasco

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Simetikon Hasco należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką.

Simetikon Hasco a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie zaobserwowano interakcji symetykonu z innymi lekami.

Simetikon Hasco z jedzeniem i piciem

Lek należy podawać po posiłku.

W dniu badania diagnostycznego lek należy stosować na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Simetikon Hasco nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Simetikon Hasco zawiera żółcień chinolinową

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Simetikon Hasco

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli 1 kapsułka (80 mg) 4 razy w ciągu doby.

Przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej: na 1 dzień przed planowanym badaniem diagnostycznym 1 kapsułka (80 mg) 3 razy na dobę, a w dniu badania jedna kapsułka rano na czczo.

Lek należy podawać po posiłkach i przed snem.

Nie przekraczać dawki 6 kapsułek na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Simetikon Hasco

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Simetikon Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie zaobserwowano działań niepożądanych.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych niewymienionych w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Simetikon Hasco

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Simetikon Hasco

Substancją czynną leku jest symetykon.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: żelatyna, glicerol (E 422), żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda lek Simetikon Hasco i co zawiera opakowanie Lek Simetikon Hasco ma postać owalnych, żółtych kapsułek, szczelnie wypełnionych roztworem, o gładkiej i lśniącej powierzchni. Jedno opakowanie leku zawiera 25, 50 lub 100 kapsułek miękkich umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku tel. 22 742 00 22 e-mail informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:informacjaoleku@hascolek.pl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.