---

Oryginalna ulotka dla Sapoven Tżel

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie:

30 gramów
w 28% aptek, od 7,99 zł do 25,90 zł

Koszyk:

Ulotki Sapoven T dla opakowania 30 gramów.

Wybrany dokument Sapoven T:
Dokument z 2022-10-20
PDF
dokument PDF dla Sapoven T

Podgląd dokumentu PDF Sapoven T

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2022-10-20

Ulotki innych produktów zawierających aesculus+troxerutin

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Sapoven T zel_ulotka_2014.06.10

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta SAPOVEN T, (20 mg + 10 mg)/g, żel

Troxerutinum + Hippocastani semen extractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Sapoven T, żel i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sapoven T, żel

3. Jak stosować lek Sapoven T, żel

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Sapoven T, żel

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sapoven T, żel i w jakim celu się go stosuje

Lek Sapoven T, żel, zawiera trokserutynę oraz nieistotny dla działania farmakodynamicznego dodatek substancji roślinnej - zagęszczony wyciąg z nasion kasztanowca. Działa przeciwobrzękowo, uszczelniająco i tonizująco na żyły, poprawia stan śródbłonków naczyń włosowatych zmniejszając ich przepuszczalność i łamliwość.

Lek stosuje się w przewlekłej niewydolności żylnej, w tym:

 • w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (z objawami obrzęków, uczuciem świądu),
 • w dolegliwościach związanych z żylakami i w stanach przedżylakowych,
 • pomocniczo w obrzękach pourazowych oraz po zabiegach chirurgicznych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sapoven T, żel

Kiedy nie stosować leku Sapoven T, żel:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),
 • w przypadku otwartych, rozległych ran i uszkodzonej skóry,
 • ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu nie należy stosować leku u osób z alergią na parabeny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sapoven T, żel należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie wiekowej. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u osób poniżej 18 lat.

Lek Sapoven T, żel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji po zastosowaniu miejscowym trokserutyny i wyciągu z nasion kasztanowca.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek uważany jest za bezpieczny i nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Sapoven T, żel zawiera glikol propylenowy, może powodować podrażnienie skóry.

Lek Sapoven T, żel zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Sapoven T, żel

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek Sapoven T, żel stosuje się miejscowo na skórę.

Dorośli: wcierać żel 2 do 3 razy na dobę w zmienione chorobowo miejsce.

Równoczesne stosowanie leków doustnych, zawierających te same substancje czynne co Sapoven T należy skonsultować z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sapoven T, żel

Nie są znane przypadki przedawkowania po stosowaniu miejscowym trokserutyny i wyciągu z nasion kasztanowca.

Pominięcie zastosowania leku Sapoven T, żel

W przypadku pominięcia dawki leku należy możliwie jak najszybciej wznowić kurację.

Przerwanie stosowania leku Sapoven T, żel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania może wystąpić przemijające uczucie ciepła i podrażnienie skóry, u osób nadwrażliwych może wystąpić pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje

Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sapoven T, żel

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sapoven T, żel

 • Substancjami czynnymi leku są trokserutyna oraz glikozydy trójterpenowe w przeliczeniu na bezwodną escynę pozyskane z zagęszczonego wyciągu z nasion kasztanowca Aesculus hippocastanum L.

Jeden gram żelu zawiera:

 • 20 mg trokserutyny (Troxerutinum),
 • 100 mg zagęszczonego wyciągu z nasion kasztanowca Aesculus hippocastanum L. (Hippocastani semen extractum), zawierającego 10 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę (DER 4:1; ekstrahent: etanol 80%).
 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glikol propylenowy, trometamol, karbomer, metylu parahydroksybenzoesan, aromat cytrynowy, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Sapoven T, żel i co zawiera opakowanie Sapoven T ma postać żółtego żelu o cytrynowym zapachu.

Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa zawierająca 30 g żelu, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku tel. 22 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.