Produkty zawierające ascorbic acid+sambuci fr/ex+zinc, ale w innej postaci

Poniższe produkty mają tę samą nazwę międzynarodową (ascorbic acid+sambuci fr/ex+zinc), ale inną postać niż proszek (do wytworzenia zawiesiny).

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.