Oryginalna ulotka dla Reumogel
żel

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

130 gramów
w 7% aptek, od 22.48 zł do 38.77
Reumogel to żel stosowany pomocniczo w chorobie zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa. Preparat zawiera wodny wyciąg borowinowy, w którego skład wchodzą kwasy humusowe oraz sole mineralne sodu, wapnia, magnezu i chlorki. Żel po nałożeniu na skórę łagodzi dolegliwości bólowe związane ze stanem zapalnym, poprzez między innymi zwiększenie ukrwienia skóry.

Ulotki Reumogel dla opakowania 130 gramów.

Wybrany dokument Reumogel:
Dokument z 2021-04-20
PDF
dokument PDF dla Reumogel

Podgląd dokumentu PDF Reumogel

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-04-20

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Strona 1 z 3

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika REUMOGEL żel

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Reumogel i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Reumogel

3. Jak stosować lek Reumogel

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Reumogel

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Reumogel i w jakim celu się go stosuje?

Substancją czynną Reumogelu jest zagęszczony wodny wyciąg borowinowy, który zawiera w swoim składzie kwasy humusowe (kwasy huminowe i fulwokwasy), sole mineralne (sodu, wapnia magnezu i chlorki).

Stosowanie leku Reumogel łagodzi dolegliwości bólowe związane ze stanem zapalnym.

Wskazania do stosowania: Reumogel stosuje się pomocniczo w chorobie zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Reumogel

Kiedy nie stosować Reumogelu:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) w tym etylu parahydroksybenzoesan,
  • na uszkodzoną skórę (np. rany, oparzenia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Reumogelu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Strona 2 z 3

Dzieci

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Lek Reumogel, a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Reumogel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.Jak stosować lek Reumogel?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka: 2-3 razy dziennie lekkim masażem wcierać żel w chore stawy i mięśnie.

Zaleca się stosować przez okres 2-3 tygodni.

Dzieci

Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana

Nie są znane objawy przedawkowania.

W przypadku pominięcia dawki leku Reumogel

Należy zastosować kolejną dawkę żelu, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.Możliwe działania niepożądane

Nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów choroby. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie leku, poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301

Strona 3 z 3 faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Reumogel

Żel przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować Reumogelu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Reumogel

  • Substancją czynną leku jest wodny wyciąg borowinowy.
  • Substancje pomocnicze to: metyloceluloza, etanol 96%, etylu parahydroksybenzoesan, mentol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Reumogel i co zawiera opakowanie

Butelka polietylenowa z dozownikiem o zawartości netto 130 g żelu, umieszczona w pudełku tekturowym z ulotką informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sulphur Zdrój Exim sp. z o.o.

28-100 Busko- Zdrój , ul. Bohaterów Warszawy 116a tel/fax 041-378-78-93 e-mail: kontakt@sulphur.com.pl

Wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sulphur Zdrój Exim sp. z o.o.

28-100 Busko- Zdrój , ul. Bohaterów Warszawy 116a tel/fax 041-378-78-93 e-mail: kontakt@sulphur.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.08.2019r mailto:ndl@urpl.gov.pl mailto:kontakt@sulphur.com.pl mailto:kontakt@sulphur.com.pl

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.