Oryginalna ulotka dla Plaster Na Odciski
plaster

produkt dostępny bez recepty

Kwas salicylowy (salicylic acid)

Dawka

40%

Opakowanie

4 sztuki
w 64% aptek, od 4.50 zł do 16.99
Produkt w kategorii: dermatologia, inne leki dermatologiczne, inne preparaty dermatologiczne (kategoria ATC D11AF).

Ulotki Plaster Na Odciski dla opakowania 4 sztuki (40%).

Wybrany dokument Plaster Na Odciski:
Dokument z 2021-03-24
PDF
dokument PDF dla Plaster Na Odciski

Podgląd dokumentu PDF Plaster Na Odciski

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-24

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Plaster na odciski ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Plaster na odciski

400 mg/g (400 mg/plaster), plaster leczniczy Acidum Salicylicum

Lek zawiera kwas salicylowy.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Plaster na odciski i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Plaster na odciski

3. Jak stosować Plaster na odciski

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Plaster na odciski

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST PLASTER NA ODCISKI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Plaster na odciski zawiera substancję czynną kwas salicylowy1. Kwas salicylowy stosowany miejscowo na zrogowaciały naskórek zmiękcza go i rozpulchnia, przez co ułatwia jego złuszczenie.

Wskazania Plaster na odciski jest wskazany do usuwania pojedynczych odcisków i modzeli.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PLASTER NA ODCISKI

Kiedy nie stosować leku Plaster na odciski

  • w nadwrażliwości na kwas salicylowy lub którykolwiek składnik leku (może wystąpić wysypka, podrażnienie, skóry),
  • u pacjentów z zaburzeniami krążenia
  • u pacjentów z cukrzycą,
  • u pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby
  • jeśli modzel, odcisk lub skóra w otoczeniu odciska jest uszkodzona, zmieniona zapalnie lub podrażniona.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Plaster na odciski

Należy przerwać leczenie i usunąć Plaster na odciski, jeśli wystąpi stan zapalny skóry, podrażnienie lub uczulenie.

Plaster leczniczy należy nakładać wyłącznie na odcisk – nie należy stosować plastra na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego.

Lek może powodować wystąpienie podrażnienia skóry i wysypki.

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie prowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie prowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie karmienia piersią.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne stosowanie innych leków o działaniu złuszczającym, może spowodować nadmierne złuszczanie się zdrowego naskórka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie zaburza zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Ze względu na zawartość lanoliny, lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ PLASTER NA ODCISKI

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk lub modzel.

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Najlepiej zastosować lek na noc. Przed użyciem plastra leczniczego należy namoczyć lub zwilżyć zrogowaciałą skórę, a następnie ją osuszyć.

Zdjąć folię ochronną i przyłożyć plaster leczniczy w ten sposób, aby „kółko” przypadało dokładnie na odcisk. Następnie owinąć oba końce plastra leczniczego dookoła palca.

Po 2 dniach należy zmienić plaster leczniczy, a po 4 dniach usunąć zmiękczony, zrogowaciały naskórek w ciepłej kąpieli solankowej lub mydlanej.

W przypadkach uporczywych, terapię można powtarzać co 48 godzin. Nie stosować dłużej niż przez 14 dni.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej ilości leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Plaster na odciski.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Plaster na odciski może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić podrażnienie, uczulenie i stan zapalny skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 22 49-21- 301, fax. 22 49-21- 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ PLASTER NA ODCISKI

Plaster na odciski należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Plaster na odciski

Substancją czynną leku jest kwas salicylowy.

1 g plastra leczniczego zawiera 400 mg kwasu salicylowego.

Inne składniki leku to: lanolina, wosk pszczeli biały, żywica Staybelite Ester 10, warstwa nośna: folia PE 1000x0,120 mm, kółko z pianki PE.

Jak wygląda Plaster na odciski i co zawiera opakowanie

Lek ma postać plastra leczniczego.

Opakowanie:

Dostępne opakowania:

4 plastry w woreczku PE strunowym

6 plastrów w woreczku PE strunowym, dodatkowo w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny

Tolep” Sp. z o.o.

ul. Parkowa 20 64-552 Sędziny tel. +48 61 867 64 21 fax. +48 61 867 64 24 mailto:ndl@urpl.gov.pl e-mail: tolep@tolep.pl

Wytwórca

Tolep” Sp. z o.o.

ul. Brzozowa 53 61-429 Poznań

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Tolep” Sp. z o.o.

ul. Parkowa 20, 64-552 Sędziny

Oddział plastra: ul. Brzozowa 53, 61-429 Poznań

Data aktualizacji ulotki: lipiec 2016 ULOTKA dołączona do opakowania: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_salicylowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.