Charakterystyka produktu leczniczego dla Pentasa
tabletki

produkt na receptę

Mesalazyna (mesalazine)

Dawka

500 mg

Opakowanie

100 tabletek blistry
w 23% aptek, refundowany
Pentasa to tabletki o przedłużonym uwalnianiu przeznaczone do leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz choroby Leśniowskiego-Crohna. Preparat zawiera mesalazynę zaliczaną do niesterydowych leków przeciwzapalnych. Substancja uwalniana jest w końcowym odcinku jelita, gdzie odpowiada za miejscowe działanie przeciwzapalne.

Charakterystyki produktu Pentasa dla opakowania 100 tabletek blistry (500 mg).

Wybrany dokument Pentasa:
Dokument z 2021-02-08
PDF
dokument PDF dla Pentasa

Podgląd dokumentu PDF Pentasa

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-08

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA FARMACEUTYCZNEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PENTASA, 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg mesalazyny (Mesalazinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka o przedłużonym uwalnianiu Biało-szara do jasnobrązowej, nakrapiana, okrągła tabletka o średnicy 13,5 mm z rowkiem dzielącym i wytłoczonymi napisami: „500 mg” po jednej stronie i „PENTASA” po drugiej stronie. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Podczas leczenia produktem Pentasa należy dokładnie obserwować pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu leków zawierających sulfasalazynę. Pacjenci z zaburzeniami czynności płuc, w szczególności pacjenci z astmą oskrzelową, powinni być ściśle monitorowani w trakcie leczenia, patrz punkt 4.8. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Jednoczesne leczenie produktem leczniczym Pentasa i azatiopryną lub 6-merkaptopuryną, lub tioguaniną wykazało w kilku badaniach większą częstość występowania działania mielosupresyjnego i wydaje się, że interakcja istnieje, jednak mechanizm interakcji nie jest w pełni ustalony. 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Produkt leczniczy Pentasa należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią ostrożnie, i tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści są większe niż możliwe ryzyko. . Nie przeprowadzono (...)

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.