Oryginalna ulotka dla Pelogel
żel

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

40 gramów butelka
w 2% aptek, od 16.99 zł do 24.32
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, preparaty stomatologiczne, preparaty stomatologiczne (kategoria ATC A01AD).

Ulotki Pelogel dla opakowania 40 gramów butelka.

Wybrany dokument Pelogel:
Dokument z 2021-02-08
PDF
dokument PDF dla Pelogel

Podgląd dokumentu PDF Pelogel

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-08

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Strona 1 z 4

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika PELOGEL żel do stosowania na dziąsła

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Pelogel i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pelogel

3. Jak stosować lek Pelogel

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Pelogel

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Pelogel i w jakim celu się go stosuje?

Pelogel zawiera w swoim składzie zagęszczony wodny wyciąg borowinowy oraz olejek miętowy. Żel stosuje się jako uzupełniające leczenie stomatologiczne po uprzednim zdjęciu kamienia nazębnego.

Aktywne biologicznie składniki borowin głównie kwasy humusowe (huminowe i fulwokwasy) wykazują działanie przeciwzapalne w chorobach błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. Ponadto kwasy te wykazują działanie ściągające na śluzówkę.

Zastosowanie masażu dziąseł połączonego z wcieraniem wyciągu z borowiny poprawia mikrokrążenie w zmienionych patologicznie tkankach, co sprzyja wchłanianiu się wysięków i nacieków w ogniskach zapalnych.

Wskazania do stosowania: Pelogel stosuje się pomocniczo w:

  • zapaleniu przyzębia (paradontoza),
  • zapaleniu dziąseł.

Żel można stosować po przeprowadzeniu leczenia podstawowego przez stomatologa.

Strona 2 z 4

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pelogel

Kiedy nie stosować Pelogelu:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

w ostrych stanach zapalnych przyzębia, dziąseł i jamy ustnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Pelogelu należy omówić to z lekarzem stomatologiem lub farmaceutą. Zalecane jest również zdjęcie kamienia nazębnego.

Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Lek Pelogel, a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Pelogel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.Jak stosować lek Pelogel?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: dawka jednorazowa to ok. 2,5g (1/2 łyżeczki od herbaty). Przy pomocy miękkiej szczoteczki lub opuszka palca masować żelem dziąsła przez ok. 1 minutę (2-3 razy dziennie).

Po zastosowaniu preparatu nie jeść i nie pić przez około 1/2 godziny. Stosować przez ok. 2-3 tygodnie.

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana

Nie są znane objawy przedawkowania.

Strona 3 z 4

W przypadku pominięcia dawki leku Pelogel

Należy zastosować kolejną dawkę żelu, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.Możliwe działania niepożądane

Nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów choroby. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie leku, poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pelogel

Przechowywać w miejscu suchym, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować Pelogelu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pelogel

  • Substancją czynną leku jest wodny wyciąg borowinowy.
  • Substancje pomocnicze to: glicerol 85%, olejek miętowy, etylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, woda oczyszczona, metyloceluloza

Jak wygląda lek Pelogel i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa zawierająca 40 g Pelogelu, umieszczona w pudełku tekturowym z ulotką informacyjną.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Strona 4 z 4

Podmiot odpowiedzialny Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sulphur Zdrój Exim sp. z o.o.

28-100 Busko- Zdrój , ul. Bohaterów Warszawy 116a tel/fax 041-378-78-93 e-mail: kontakt@sulphur.com.pl

Wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sulphur Zdrój Exim sp. z o.o.

28-100 Busko- Zdrój , ul. Bohaterów Warszawy 116a tel/fax 041-378-78-93 e-mail: kontakt@sulphur.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.08.2019r.

mailto:kontakt@sulphur.com.pl mailto:kontakt@sulphur.com.pl

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.