---

Oryginalna ulotka dla Pasta cynkowa z kwasem Salicylowym (Pasta Lassari)pasta

produkt dostępny bez recepty

Dawka:

Opakowanie:

20 gramów
w 73% aptek, od 3,80 zł do 9,59 zł

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ulotki Pasta cynkowa z kwasem Salicylowym (Pasta Lassari) dla opakowania 20 gramów.

Wybrany dokument Pasta cynkowa z kwasem Salicylowym (Pasta Lassari):
Dokument z 2020-10-07
PDF
dokument PDF dla Pasta cynkowa z kwasem Salicylowym (Pasta Lassari)

Podgląd dokumentu PDF Pasta cynkowa z kwasem Salicylowym (Pasta Lassari)

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-10-07

Ulotki innych produktów zawierających zinci salicylatis unguentum

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM syn. PASTA LASSARI (2g + 25g) / 100g, pasta na skórę

Zinci salicylatis pasta

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM i w jakim celu się ją

stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PASTA CYNKOWA Z KWASEM

SALICYLOWYM

3. Jak stosować lek PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM i w jakim celu się

ją stosuje PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM zawiera jako substancje czynne tlenek cynku i kwas salicylowy1. Jest lekiem o słabym działaniu wysuszającym, ściągającym i przeciwbakteryjnym.

Pasta wskazana jest do stosowania w przypadku niewielkich zmian skórnych, trądziku, i otarciach naskórka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PASTA CYNKOWA Z KWASEM

SALICYLOWYM

Kiedy nie stosować leku PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (tlenek cynku lub kwas salicylowy) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6),
 • na otwarte rany i owrzodzenia,
 • w obrębie skóry owłosionej,
 • w ostrych stanach zapalnych skóry,
 • u dzieci ponizej 2 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pastę należy stosować wyłącznie na skórę.

Unikać kontaktu leku z oczami.

Nie stosować na duże powierzchnie skóry, a jedynie na miejsca chorobowo zmienione.

Osoby z astmą oskrzelową przed zastosowaniem powinny zasięgnąć porady lekarza.

Dzieci

Przed zastosowaniem u dzieci poniżej 12 lat zasięgnąć opinii lekarza.

Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.

PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas leczenia nie należy stosować kosmetyków i preparatów o działaniu wysuszającym i ściągającym.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Droga podania: na skórę

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

Cienką warstwę pasty nałożyć dokładnie umytymi dłońmi lub za pomocą jałowej gazy na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry. Stosować 1 – 2 razy dziennie. Po nałożeniu pasty należy dokładnie umyć ręce.

Dzieci poniżej 12 lat: stosować po konsultacji z lekarzem.

Dzieci poniżej 2 roku życia nie stosować.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

Lek do stosowania miejscowego.

Pominięcie zastosowania leku PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Rzadko występuje uczucie dyskomfortu na skórze poddanej działaniem leku, z uwagi na działanie wysuszające pasty.

Stosowanie długotrwałe lub niezgodne z zalecanym może spowodować podrażnienie skóry.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 o C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM

 • Substancjami czynnymi leku są tlenek cynku i kwas salicylowy. 100 g pasty zawiera

2 g kwasu salicylowego i 25 g tlenku cynku;

 • Pozostałe składniki to: skrobia pszeniczna, wazelina biała.

Jak wygląda PASTA CYNKOWA Z KWASEM SALICYLOWYM i co zawiera opakowanie

Biała lub o szarym odcieniu masa, o twardej konsystencji. Opakowanie leku stanowi pudełko z wieczkiem zawierające 20 g pasty, umieszczone w kartonowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej GEMI Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 mailto:ndl@urpl.gov.pl 05-480 Karczew tel. 22 780 83 05 w. 70 e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:gemi@gemi.pl


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_salicylowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.