Oryginalna ulotka dla Oilatum
żel

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

125 gramów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: dermatologia, leki keratolityczne i działające ochronnie, preparaty keratolityczne i działające ochronnie (kategoria ATC D02AC).

Ulotki Oilatum dla opakowania 125 gramów.

Wybrany dokument Oilatum:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Oilatum

Podgląd dokumentu PDF Oilatum

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Oilatum żel PIL

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Oilatum

700 mg/g, żel (Paraffinum perliquidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Oilatum i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum

3. Jak stosować lek Oilatum

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Oilatum

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oilatum i w jakim celu się go stosuje

Żel Oilatum zawiera jako substancję czynną parafinę ciekłą lekką, która tworzy oleistą powłokę na warstwie rogowej naskórka, zapobiegając nadmiernemu parowaniu wody z powierzchni skóry i zapewniając jej tym samym odpowiednią wilgotność i natłuszczenie.

Lek Oilatum jest wskazany w miejscowym leczeniu wspomagającym podrażnionej, swędzącej i suchej, skóry, łącznie ze zmianami w przebiegu wyprysku i stanów zapalnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum

Kiedy nie stosować leku Oilatum

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - parafinę ciekłą, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując lek Oilatum należy uważać, aby nie poślizgnąć się podczas kąpieli.

Leku Oilatum nie należy stosować na tłustą skórę.

Jeśli wystąpi zaczerwienienie lub podrażnienie skóry, leczenie należy przerwać.

Dzieci i młodzież

Stosowanie jak u dorosłych.

Oilatum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, w tym o lekach ziołowych, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz zdecyduje, że lek Oilatum może być stosowany w okresie karmienia piersią, przed rozpoczęciem karmienia należy dokładnie usunąć z piersi pozostałość leku, aby uniknąć przypadkowego spożycia leku przez niemowlę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Oilatum nie powinno wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Oilatum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Oilatum jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Oilatum jest skutecznym środkiem oczyszczającym skórę i może być stosowany zamiast mydła. Ten lek może być stosowany tak często, jak jest to konieczne.

Dorośli, młodzież i dzieci Lek Oilatum powinien być stosowany tak jak każdy żel do kąpieli pod prysznicem. Należy wetrzeć małą ilość żelu w zwilżoną skórę i łagodnie masować podrażnione, swędzące miejsca. Spłukać żel ciepłą wodą następnie osuszyć skórę delikatnie oklepując ją miękkim ręcznikiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku połknięcia leku Oilatum

Przypadkowe spożycie leku może spowodować podrażnienie układu pokarmowego, włącznie z mdłościami, wymiotami i biegunką. W takim wypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Oilatum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dane po wprowadzeniu leku do sprzedaży

Działania niepożądane występujące rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek):

 • reakcje w miejscu zastosowania, w tym podrażnienie skóry, wysypka, rumień, świąd,
 • nadwrażliwość w miejscu zastosowania, w tym zapalenie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Leków Leczniczych Urzędu Rejestracji Leków Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Leków Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Oilatum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oilatum

 • Substancją czynną leku jest parafina ciekła, lekka.
  • 1 g żelu zawiera 700 mg parafiny ciekłej, lekkiej.
 • Inne składniki leku to: polietylen, dilaurynian glikolu polietylenowego 400, polioksyetylenu 40 sorbitanoseptooleinian, 2-oktadodekanol, eter myrystylopropionowy PPG-2 (glikol polipropylenowy), polifenylometylosiloksanu kopolimer, aromat „Floral Spice”.

Jak wygląda lek Oilatum i co zawiera opakowanie

Lek ma postać żelu.

Opakowanie leku to tuba z zakrętką zawierająca 30 g, 50 g, 65 g,125 g lub 150 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny: Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd Finisklin Business Park, Sligo

Irlandia

Wytwórca: Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.

Finisklin Business Park, Sligo

Irlandia Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations) Harmire Road Barnard Castle Co. Durham DL12 8DT Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.