Oryginalna ulotka dla Niccorex Mint
guma do żucia

produkt dostępny bez recepty

Nikotyna (nicotine)

Dawka

2 mg
brak ofert

Opakowanie

12 gum
w 0% aptek
Produkt w kategorii: ośrodkowy układ nerwowy, inne leki wpływające na układ nerwowy, leki stosowane w leczeniu uzależnień (kategoria ATC N07BA).

Nie mamy żadnych dokumentów dla tego opakowania (12 gum (2 mg)).

Zmień dokument na 24 gumy (ulotka)zmień

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Niccorex Mint, 2 mg, guma do żucia, lecznicza Niccorex Mint, 4 mg, guma do żucia, lecznicza

Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po 6 miesiącach stosowania gumy Niccorex Mint potrzeba palenia tytoniu utrzymuje się nadal, należy skonsultować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Niccorex Mint i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Niccorex Mint

3. Jak stosować lek Niccorex Mint

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Niccorex Mint

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Niccorex Mint i w jakim celu się go stosuje

Niccorex Mint pomaga użytkownikom w rzuceniu palenia.

Nikotyna1 zawarta Niccorex Mint łagodzi objawy odstawienia palenia tytoniu oraz zmniejsza głód nikotynowy u osób planujących rzucić palenie tytoniu lub je ograniczyć, dążąc do całkowitego wyjścia z nałogu.

Przeciwdziała nawrotowi palenia u osób zdecydowanych do rzucenia palenia.

Niccorex Mint guma do żucia przeznaczona jest dla dorosłych palaczy.

Osoby gwałtownie odstawiające palenie tytoniu mogą odczuwać różne rodzaje dyskomfortu, nazywane objawami odstawiennymi. Stosowanie gumy leczniczej Niccorex Mint, dzięki dostarczaniu organizmowi małych dawek nikotyny pozwala przeciwdziałać tym objawom lub co najmniej je ograniczyć.

Skuteczność leczenia można zwiększyć za pomocą odpowiedniego doradztwa i stosowania innych środków wspomagających.

Jeśli nie udało się zaprzestać palenia tytoniu po 6 miesiącach leczenia, zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Niccorex Mint

Strona 1 z 7

Kiedy nie stosować leku Niccorex Mint

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent nie pali tytoniu lub pali go okazjonalnie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Niccorex Mint należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Możesz samodzielnie stosować gumę Niccorex Mint, ale powinieneś skonsultować się z lekarzem, jeśli:

 • przebyłeś ostatnio (w ciągu ostatnich 3 miesięcy) zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu,
 • cierpisz na bóle w klatce piersiowej spowodowane niestabilną dławicą piersiową,
 • cierpisz na chorobę, która wpływa na częstość bicia i rytm serca,
 • masz wysokie ciśnienie tętnicze, niepoddające się leczeniu za pomocą środków farmakologicznych,
 • kiedykolwiek wystąpiły u ciebie reakcje alergiczne, takie jak obrzęk ust, twarzy i gardła (obrzęk naczyniowy), swędzące reakcje skórne (pokrzywka); stosowanie nikotynowej terapii zastępczej może czasami wywołać tego typu reakcje,
 • cierpisz na umiarkowaną lub ciężką niewydolność wątroby,
 • masz ciężką niewydolność nerek,
 • masz cukrzycę,
 • masz nadczynność tarczycy,
 • cierpisz z powodu guza chromochłonnego nadnerczy,
 • stwierdzono u ciebie zapalenie przełyku,
 • jeśli masz chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy.

Guma do żucia może przyklejać się do protez dentystycznych lub mostów i w rzadkich przypadkach powodować ich uszkodzenie.

Dzieci i młodzież

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny stosować produktu Niccorex Mint, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Nikotyna stosowana w dawce właściwej dla osób dorosłych może spowodować poważne, nawet zakończone zgonem, zatrucie u dzieci. Z tego powodu produkt Niccorex Mint musi być przez cały czas przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Niccorex Mint a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to szczególnie istotne, jeśli stosujesz leki zawierające:

Niccorex Mint z jedzeniem i piciem

Podczas żucia gumy Niccorex Mint nie powinieneś jeść i pić, gdyż może to zmniejszyć skuteczność jej działania.

Napoje, które obniżają pH w ustach, np. kawa, soki owocowe lub napoje gazowane, mogą zmniejszyć wchłanianie nikotyny z jamy ustnej. Aby uzyskać maksymalne wchłanianie nikotyny, należy zachować 15 minutową przerwę pomiędzy spożyciem takiego napoju a przyjęciem leczniczej gumy do żucia.

Strona 2 z 7

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przerwanie palenia podczas ciąży jest niezwykle istotne, gdyż może ono negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka. Może też doprowadzić do przedwczesnego porodu lub urodzenia martwego dziecka.

W sytuacji idealnej kobieta ciężarna powinna zaprzestać palenia bez pomocy leków zawierających nikotynę. Jeśli jednak nie jest to możliwe, produkt Niccorex Mint można zastosować jedynie po zasięgnięciu porady u osoby prowadzącej ciążę, zawodowo związanej ze służbą zdrowia, u lekarza rodzinnego lub u lekarza pracującego w ośrodku specjalizującym się w leczeniu uzależnienia od tytoniu.

Należy unikać stosowania Niccorex Mint w czasie karmienia piersią, ponieważ nikotyna przenika do mleka matki i może mieć wpływ na dziecko. Jeśli lekarz zalecił stosowanie Niccorex Mint w okresie karmienia piersią, gumy do żucia należy przyjmować tuż po karmieniu piersią, a nie w trakcie lub przed karmieniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Produkt Niccorex Mint nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Niccorex Mint zawiera maltitol (E965) i butylohydroksytoluen (E321)

Jeśli twój lekarz poinformował cię, że nie tolerujesz niektórych cukrów, skontaktuj się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego Niccorex Mint.

Butylohydroksytoluen może spowodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie błon śluzowych.

3. Jak stosować lek Niccorex Mint

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Moc gumy do żucia powinna być dostosowana do stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny.

Tylko dla gumy 2 mg Produkt Niccorex Mint 2 mg jest przeznaczony dla palaczy, którzy palą mniej niż 20 papierosów dziennie.

Początkowo należy przyjmować 2 mg nikotyny (1 gumę leczniczą) co 1-2 godziny. W większości przypadków wystarczająca jest dawka 16-24 mg nikotyny ( 8-12 gum) na dobę.

Nie należy zażywać więcej niż 48 mg nikotyny (24 gumy) na dobę.

W celu ograniczenia palenia, nie należy przyjmować więcej niż 48 mg nikotyny (24 gumy do żucia, lecznicze) na dobę.

Rzucenie palenia tytoniu

Czas leczenia ma charakter indywidualny, ale zwykle wynosi 3 miesiące. Po upływie tego czasu należy stopniowo zmniejszać liczbę zużywanych gum. Leczenie należy przerwać, gdy dzienna dawka została zmniejszona do 2-4 mg nikotyny (1-2 gum do żucia, leczniczych). Gumę można zażywać jeśli kiedykolwiek pojawi się chęć zapalenia papierosa.

Tylko dla g umy 4 mg

Strona 3 z 7 Produkt Niccorex Mint 4 mg jest przeznaczony dla palaczy, którzy palą 20 lub więcej papierosów dziennie lub wcześniej nie zdołali rzucić palenia za pomocą gumy leczniczej zawierającej 2 mg nikotyny.

Początkowo należy przyjmować 4 mg nikotyny (1 gumę leczniczą) co 1-2 godziny. W większości przypadków wystarczająca jest dawka 32-48 mg nikotyny (8-12 gum leczniczych) dziennie. Nie należy zażywać więcej niż 64 mg nikotyny (16 leczniczych gum do żucia) na dobę.

Gdy guma stosowana jest w celu ograniczenia palenia, nie należy przyjmować więcej niż 48 mg nikotyny (12 leczniczych gum do żucia) na dobę.

Rzucenie palenia tytoniu

Czas leczenia ma charakter indywidualny, ale zwykle wynosi 3 miesiące. Po upływie tego czasu należy stopniowo zmniejszać liczbę zużywanych gum. Leczenie należy przerwać, gdy dzienna dawka została zmniejszona do 4-8 mg nikotyny (1-2 gum leczniczych). Gumę można zażywać kiedykolwiek pojawi się chęć zapalenia papierosa.

Ograniczenie palenia Produkt Niccorex Mint należy stosować w czasie pomiędzy wypalanymi papierosami w celu zmniejszenia łaknienia tytoniu i w ten sposób wydłużenia czasu bez palenia. Papierosy powinny być stopniowo zastępowane gumami leczniczymi z nikotyną. Jeśli w ciągu 6 tygodni leczenia nie udało się ograniczyć liczby wypalanych papierosów co najmniej o połowę, należy zasięgnąć porady profesjonalisty.

Należy podjąć próbę rzucenia palenia, kiedy tylko pojawi się motywacja ku temu, ale nie później niż 4 miesiące od rozpoczęcia przyjmowania leku Niccorex Mint. W tym celu należy stopniowo zmniejszać liczbę stosowanych gum do żucia z nikotyną, na przykład zmniejszając liczbę o jedną gumę co 2-5 dni.

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa zdecydowana próba zerwania z nałogiem, należy zasięgnąć porady profesjonalisty.

Nie zaleca się regularnego stosowania produktu Niccorex Mint przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W niektórych przypadkach dłuższy okres stosowania leku Niccorex Mint może być konieczny w celu uniknięcia nawrotu palenia. Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.

Fachowe porady i wsparcie mogą pomóc palaczom rzucić palenie.

Podanie na śluzówkę jamy ustnej. Gumy Niccorex Mint nie należy żuć jak zwykłej gumy do żucia.

Żucie gumy w sposób szybki i ciągły, powoduje zbyt szybkie uwalnianie nikotyny. Może to powodować dyskomfort (np. zgagę i czkawkę)

Technika żucia Niccorex Mint: 1. Żuj gumę Niccorex Mint powoli, aż poczujesz wyraźny smak bądź lekkie mrowienie.

2. Wtedy przerwij żucie i zatrzymaj gumę w ustach między dziąsłem a policzkiem dopóki smak i/lub uczucie mrowienia znikną.

3. Następnie zacznij żuć ponownie do momentu poczucia wyraźnego smaku lub uczucia lekkiego mrowienia.

4. Powtarzaj tę czynność przez około 30 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Niccorex Mint

Przedawkowanie nikotyny może nastąpić, jeśli podczas stosowania gumy leczniczej z nikotyną pali się papierosy. Do objawów przedawkowania Niccorex Mint należą: nudności, nadmierne ślinienie, ból brzucha, biegunka, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Po dużych dawkach objawom tym towarzyszyć może niskie ciśnienie krwi, słabe i

Strona 4 z 7 niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, bardzo silne wyczerpanie, zapaść krążeniowa (zapaść spowodowana bardzo niskim ciśnieniem krwi) oraz drgawki.

Jeśli produkt Niccorex Mint został zażyty przez dziecko lub jeśli przyjęto zbyt wysoką dawkę nikotyny, należy się skontaktować z lekarzem lub oddziałem szpitalnym, udzielającym pomocy w nagłych przypadkach.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niccorex Mint może powodować działania niepożądane podobne do tych występujących podczas stosowania nikotyny w inny sposób. Działania niepożądane zazwyczaj zależą od dawki nikotyny.

Należy zaprzestać stosowania Niccorex Mint i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy reakcji alergicznej takie jak obrzęk naczynioruchowy, które mogą być poważne.

Są to rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek):

 • opuchlizna twarzy, języka lub gardła,
 • trudności z przełykaniem,
 • pokrzywka i trudności z oddychaniem.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów stosujących lek)

 • zawroty głowy,
 • ból głowy,
 • dolegliwości żołądkowo – jelitowe,
 • czkawka,
 • nudności,
 • wymioty,
 • ból mięśni żuchwy,
 • podrażnienie jamy ustnej lub gardła.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów stosujących lek)

 • palpitacje (przyspieszone lub nieregularne bicie serca),
 • zaczerwienienie skóry, wysypka.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek):

 • arytmie przedsionkowe (zaburzenia rytmu serca).

Niektóre objawy, takie jak zawroty i bóle głowy, bezsenność, mogą być związane z objawami odstawiennymi występującymi po zaprzestaniu palenia i mogą być spowodowane zmniejszeniem ilości dostarczanej organizmowi nikotyny.

Po zaprzestaniu palenia częściej mogą pojawiać się owrzodzenia jamy ustnej, ich związek z zaprzestaniem palenia nie został jednak udowodniony.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

Strona 5 z 7 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Niccorex Mint

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Niccorex Mint

tylko dla 2 mg]

 • Substancją czynną leku jest nikotyna. Jedna guma do żucia zawiera 2 mg nikotyny (w postaci 13,2 mg nikotyny z kationitem).
 • Pozostałe składniki to: rdzeń gumy: podłoże gumy (zawiera butylohydroksytoluen [E321]), ksylitol, wapnia węglan, sodu węglan bezwodny, aromat mięty pieprzowej, sodu wodorowęglan, aromat Coolmix, Lewomentol, acesulfam potasowy, sukralozę; otoczkę gumy: maltitol (E965), maltitol płynny, aromat mięty pieprzowej, tytanu dwutlenek (E171), aromat Coolmix, Lewomentol, sukralozę.

tylko dla 4 mg]

 • Substancją czynną leku jest nikotyna. Jedna guma do żucia zawiera 2 mg nikotyny (w postaci 26,5 mg nikotyny z kationitem).
 • Pozostałe składniki to: rdzeń gumy: podłoże gumy (zawiera butylohydroksytoluen [E321]), ksylitol, wapnia węglan, sodu węglan bezwodny, aromat mięty pieprzowej, aromat Coolmix,

Lewomentol, acesulfam potasowy, sukralozę; otoczkę gumy: maltitol (E965), maltitol płynny, aromat mięty pieprzowej, tytanu dwutlenek (E171), aromat Coolmix, Lewomentol, sukralozę.

Jak wygląda lek Niccorex Mint i co zawiera opakowanie Niccorex Mint to biała lub prawie biała, lekko wypukła, prostokątna guma do żucia o przybliżonych wymiarach 19 x 12 mm.

Opakowanie Niccorex Mint zawiera 12, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 80, 96 lub 108 leczniczych gum w blistrach umieszczonych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny US Pharmacia Sp z o. o.

ul. Ziębicka 40

Strona 6 z 7 50-507 Wrocław

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: USP Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa tel.+48 (22) 543 60 00

Wytwórca Fertin Pharma A/S

Danyvej 19, DK-7100 Vejle

Dania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

tylko dla 2 mg] Niemcy Nicolex mit Pfefferminzgeschmack 2 mg wirkstoffhaltiges Kaugummi Francja Nicolex MENTHE 2 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol, à l'acésulfame potassique, au sucralose et au maltitol Włochy Nicotina Fertin Hiszpania Quitt Sabor Menta Polska Niccorex Mint

tylko dla 4 mg] Niemcy Nicolex mit Pfefferminzgeschmack 4 mg wirkstoffhaltiges Kaugummi Francja Nicolex MENTHE 4 mg SANS SUCRE, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au xylitol, à l'acésulfame potassique, au sucralose et au maltitol Włochy Nicotina Fertin Hiszpania Quitt Sabor Menta Polska Niccorex Mint

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 7 z 7


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikotyna

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.