Oryginalna ulotka dla Mirpresoc
tabletki

produkt na receptę

telmisartan

Dawka

40 mg
brak ofert

Opakowanie

14 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ sercowo-naczyniowy, leki działające na układ renina-angiotensyna, antagoniści angiotensyny ii (kategoria ATC C09CA).

Ulotki Mirpresoc dla opakowania 14 tabletek (40 mg).

Wybrany dokument Mirpresoc:
Dokument z 2018-01-10
PDF
dokument PDF dla Mirpresoc

Podgląd dokumentu PDF Mirpresoc

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2018-01-10

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Telmisartan Teva, INN-telmisartan ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Mirpresoc, 40 mg, tabletki

Mirpresoc, 80 mg, tabletki

Telmisartanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Mirpresoc i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mirpresoc

3. Jak stosować lek Mirpresoc

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Mirpresoc

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK MIRPRESOC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Mirpresoc należy do grupy leków, określanych jako antagoniści receptora angiotensyny II.

Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną przez organizm, która powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi. Lek Mirpresoc hamuje działanie angiotensyny II, dzięki czemu naczynia krwionośne się rozkurczają, a ciśnienie tętnicze krwi ulega obniżeniu.

Lek Mirpresoc jest stosowany w leczeniu nadciśnienia samoistnego (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi). Określenie samoistne oznacza, że wysokie ciśnienie krwi nie jest spowodowane przez inną chorobę.

Nieleczone podwyższone ciśnienie tętnicze krwi może powodować uszkodzenie naczyń krwionośnych w różnych narządach, co w niektórych przypadkach może prowadzić do zawału serca, niewydolności serca lub nerek, udaru lub utraty wzroku. Najczęściej przed pojawieniem się powyższych powikłań nie obserwuje się żadnych objawów podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. Z tego względu ważne jest, aby regularnie mierzyć ciśnienie tętnicze krwi, żeby sprawdzić, czy mieści się ono w zakresie wartości prawidłowych.

Lek Mirpresoc jest również stosowany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych (tj. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu) u pacjentów z grupy ryzyka, u których dopływ krwi do serca lub kończyn dolnych jest ograniczony albo zablokowany, lub też jeśli przebyli oni udar mózgu albo chorują na powodującą duże zagrożenie cukrzycę. Informacje na temat stopnia ryzyka wystąpienia tego rodzaju incydentów można uzyskać od lekarza prowadzącego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MIRPRESOC

Kiedy nie stosować leku Mirpresoc

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na telmisartan lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Mirpresoc (patrz punkt „Inne informacje”, w którym wymieniono wszystkie składniki leku).
 • po 3 miesiącu ciąży (Należy również unikać stosowania leku Mirpresoc we wczesnym okresie ciąży – patrz punkt „Ciąża”).
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby, takie jak zastój żółci lub zwężenie drogi jej odpływu (problemy z odpływem żółci z wątroby i pęcherzyka żółciowego) lub jakakolwiek inna ciężka choroba wątroby.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy poinformować lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku Mirpresoc.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mirpresoc

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości którekolwiek z poniższych stanów lub chorób:

 • Choroby nerek lub przeszczepienie nerki;
 • Zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczyń krwionośnych zaopatrujących jedną lub obie nerki);
 • Choroba wątroby;
 • Zaburzenia serca;
 • Zwiększone stężenie aldosteronu (zatrzymanie wody i soli w organizmie, któremu towarzyszą zaburzenia równowagi różnych składników mineralnych we krwi);
 • Niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie), którego prawdopodobieństwo jest większe, jeśli pacjent jest odwodniony (nadmierna utrata wody z organizmu) lub ma niedobór soli z powodu stosowania leków moczopędnych (diuretyków), diety z ograniczeniem soli, biegunki lub wymiotów;
 • Zwiększone stężenie potasu we krwi;
 • Cukrzyca.

Należy poinformować lekarza o ciąży (lub podejrzeniu ciąży ). Nie zaleca się stosowania leku Mirpresoc we wczesnym okresie ciąży, a nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

W przypadku planowanego zabiegu operacyjnego lub znieczulenia, należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu leku Mirpresoc.

Nie zaleca się stosowania leku Mirpresoc w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, Mirpresoc może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnej.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Lekarz może zdecydować o zmianie dawki tych leków lub o podjęciu innych środków ostrożności. W niektórych przypadkach konieczne może być odstawienie któregoś z leków. Dotyczy to zwłaszcza jednoczesnego przyjmowania z lekiem Mirpresoc niżej wymienionych leków.

 • Preparaty litu, stosowane w leczeniu niektórych rodzajów depresji.
 • Leki, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, takie jak substytuty soli zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas (niektóre diuretyki), inhibitory ACE, antagoniści receptora angiotensyny II, NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen), heparyna, leki immunosupresyjne (np. cyklosporyna lub takrolimus) oraz antybiotyk o nazwie trimetoprym.
 • Leki moczopędne (diuretyki), zwłaszcza przyjmowane w dużych dawkach razem z lekiem

Mirpresoc, ponieważ mogą prowadzić do znacznej utraty wody z organizmu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienia).

Stosowanie leku Mirpresoc z jedzeniem i piciem Lek Mirpresoc można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu

Ciąża (lub planowaniu) ciąży. Zazwyczaj lekarz zaleci zaprzestanie stosowania leku Mirpresoc przed planowaną ciążą lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i zaleci inny lek zamiast leku Mirpresoc. Nie zaleca się stosowania leku Mirpresoc we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli jest stosowany po trzecim miesiącu ciąży.

Należy powiedzieć lekarzowi o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Lek Mirpresoc nie jest zalecany podczas karmienia piersią. Lekarz może wybrać inne leczenie w trakcie karmienia piersią, zwłaszcza w okresie karmienia noworodków i wcześniaków.

Karmienie piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Mirpresoc na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Niektórzy pacjenci leczeni z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi mogą odczuwać zawroty głowy lub zmęczenie. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MIRPRESOC

Lek Mirpresoc należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Aby wyjąć tabletkę, należy wykonać następujące czynności: 1.- Oddzielić jedną część blistra z tabletką, przez delikatne oderwanie wzdłuż perforacji wokół tabletki.

2.- Ostrożnie oderwać folię z blistra.

3.- Wypchnąć tabletkę na zewnątrz.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Mirpresoc to jedna tabletka na dobę. Należy starać się przyjmować tabletkę codziennie o tej samej porze. Lek Mirpresoc można przyjmować podczas posiłku lub pomiędzy posiłkami. Tabletki należy połknąć popijając wodą lub innym płynem, niezawierającym alkoholu. Ważne jest, aby lek Mirpresoc przyjmować codziennie, dopóki lekarz nie zaleci inaczej. W przypadku wrażenia, że działanie leku Mirpresoc jest zbyt mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku leczenia nadciśnienia tętniczego zazwyczaj stosowana dawka leku Mirpresoc u większości pacjentów to jedna tabletka 40 mg przyjmowana raz na dobę w celu kontrolowania ciśnienia krwi przez okres 24 godzin. Lek Mirpresoc może być również stosowany w skojarzeniu z lekami moczopędnymi („tabletkami wodnymi”), np. hydrochlorotiazydem1, w przypadku którego wykazano dodatkowe działanie obniżające ciśnienie krwi przy stosowaniu wraz z lekiem Mirpresoc.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych zazwyczaj stosowana dawka leku Mirpresoc to jedna tabletka 80 mg przyjmowana raz na dobę. Rozpoczynając leczenie profilaktyczne z zastosowaniem leku Mirpresoc należy często monitorować ciśnienie krwi.

W przypadku zaburzenia czynności wątroby zazwyczaj stosowana dawka nie powinna być większa niż 40 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mirpresoc

Jeśli przez pomyłkę pacjent przyjmie zbyt dużą liczbę tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą albo z najbliższym szpitalnym oddziałem doraźnej pomocy medycznej.

Pominięcie zastosowania leku Mirpresoc

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie, a następnie kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z ustalonym schematem. Jeżeli tabletka nie zostanie przyjęta w ciągu całego dnia, należy przyjąć zwykle stosowaną dawkę następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Mirpresoc może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zostały pogrupowane według następującej częstości występowania:

bardzo często: występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów

często: występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

niezbyt często: występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów

rzadko: występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

bardzo rzadko: występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Do często występujących działań niepożądanych należą:

Obniżone ciśnienie krwi (niedociśnienie) u osób leczonych w celu zmniejszenia występowania niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Do niezbyt często występujących działań niepożądanych należą:

Zakażenia górnego odcinka dróg oddechowych (np. ból gardła, stan zapalny zatok, przeziębienie), zakażenie dróg moczowych, niedobór krwinek czerwonych (niedokrwistość), podwyższone stężenie potasu, uczucie smutku (depresja), omdlenia, trudności w zasypianiu, zawroty głowy, spowolnienie czynności serca (bradykardia), obniżone ciśnienie krwi (niedociśnienie) u osób leczonych na nadciśnienie tętnicze, zawroty głowy przy pionizacji ciała (niedociśnienie ortostatyczne), duszność, bóle brzucha, biegunka, uczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej, wzdęcia, wymioty, nadmierna potliwość, świąd, wysypka polekowa, bóle mięśniowe (mialgia), bóle pleców, upośledzenie czynności nerek łącznie z ostrą niewydolnością nerek, a także bóle w obrębie klatki piersiowej, uczucie osłabienia i podwyższone stężenie kreatyniny we krwi.

Do rzadko występujących działań niepożądanych należą:

Zmniejszona liczba płytek krwi (trombocytopenia); reakcje uczuleniowe (np. wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, obrzęk twarzy lub obniżone ciśnienie krwi); stany lękowe; zaburzenia widzenia; przyspieszenie czynności serca (tachykardia); rozstrój żołądka;

suchość śluzówki jamy ustnej; nieprawidłowa czynność wątroby; ciężka wysypka polekowa;

zaczerwienienie skóry; gwałtowny obrzęk tkanki skórnej i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy); egzema (schorzenie tkanki skórnej); bóle stawów (artralgia); bóle kończyn;

objawy osłabienia; schorzenia grypopodobne; podwyższone stężenie kwasu moczowego, kreatyniny, enzymów wątrobowych lub fosfokinazy kreatynowej we krwi oraz obniżone stężenie hemoglobiny (białka występującego we krwi).

Do działań niepożądanych o nieznanej częstości występowania należą:

Wzrost liczby niektórych krwinek białych (eozynofilia), ciężkie reakcje uczuleniowe (np.

wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, obrzęk twarzy lub obniżone ciśnienie krwi), pokrzywka, zapalenie ścięgien oraz posocznica* (zwana często „zatruciem krwi” – ciężkie zakażenie, powodujące odpowiedź zapalną ze strony całego organizmu i mogące prowadzić do zgonu).

W długoterminowym badaniu z udziałem ponad 20 000 pacjentów, posocznica występowała częściej u pacjentów leczonych telmisartanem w porównaniu z pacjentami, którzy nie otrzymywali telmisartanu. Zdarzenie może być przypadkowe lub związane z aktualnie nieznanym mechanizmem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MIRPRESOC

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Mirpresoc po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po oznaczeniu „Termin ważności (EXP):” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Mirpresoc

 • Substancją czynną leku jest telmisartan.

Każda tabletka leku Mirpresoc o mocy 40 mg zawiera 40 mg telmisartanu.

Każda tabletka leku Mirpresoc o mocy 80 mg zawiera 80 mg telmisartanu

 • Ponadto lek zawiera powidon (K 25), megluminę, sodu wodorotlenek, mannitol (E 421), krospowidon i magnezu stearynian.

Jak wygląda Mirpresoc i co zawiera opakowanie Mirpresoc 40 mg: białe tabletki o podłużnym kształcie.

Mirpresoc 80 mg: białe tabletki o podłużnym kształcie.

Lek Mirpresoc jest dostępny w blistrach Aluminium/Aluminium zawierających 14, 28, 30, 56, 84, 90 lub 98 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorios LICONSA, S.A.

Gran Vía Carlos III, 98 08028- Barcelona

Hiszpania

Wytwórca: Laboratorios LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami: Portugalia, Austria, Belgia, Republika Czeska, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Holandia, Słowenia, Republika Słowacji, Wielka Brytania:

Mirpresoc, 40 i 80 mg tabletki

Data zatwierdzenia ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/hydrochlorotiazyd

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.