Oryginalna ulotka dla Mercurius-Heel S
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

250 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Ulotki Mercurius-Heel S dla opakowania 250 tabletek.

Wybrany dokument Mercurius-Heel S:
Dokument z 2020-11-06
PDF
dokument PDF dla Mercurius-Heel S

Podgląd dokumentu PDF Mercurius-Heel S

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2020-11-06

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

- 1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Mercurius-Heel S tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Mercurius-Heel S i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Mercurius-Heel S

3. Jak przyjmować lek Mercurius-Heel S

4. Możliwe działania niepożądane

5. jak przechowywać lek Mercurius-Heel S

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Mercurius-Heel S i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Mercurius-Heel S tabletki jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w łagodnych stanach zapalnych skóry.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Mercurius-Heel S

Kiedy nie przyjmować leku Mercurius-Heel S

  • jeśli pacjent ma stwierdzoną alergię na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)
  • w wypadku stwierdzonej nadwrażliwości na rośliny z rodziny złożonych (Compositae), takie jak jeżówka, arnika, rumianek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera jeżówkę, dlatego nie powinien być stosowany przy postępujących chorobach układowych jak: gruźlica, białaczka i choroby podobne obrazem klinicznym do białaczki, zapalne schorzenia tkanki łącznej (kolagenozy), choroby autoimmunologiczne, stwardnienie rozsiane, AIDS, zakażenie wirusem HIV lub inne przewlekłe choroby wirusowe.

2 -

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Mercurius-Heel S a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie leku Mercurius-Heel S z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Mercurius-Heel S powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Mercurius-Heel S zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Mercurius-Heel S

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: zwykle po 1 tabletce 3 razy dziennie.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zaleconej dawki.

Czas stosowania

Nie stosować samodzielnie przez dłuższy okres czasu. Jeżeli objawy utrzymają się lub nasilą w ciągu kilku dni, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Mercurius-Heel S

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

3 -

Pominięcie przyjęcia leku Mercurius-Heel S

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie przyjmowania leku Mercurius-Heel S

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Mercurius-Heel S tabletki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Po zastosowaniu preparatów zawierających wyciągi z jeżówki, obserwowano wysypkę i swędzenie skóry, a w rzadkich przypadkach obrzęk twarzy, duszność, zawroty głowy i spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Po podaniu leku może wystąpić nadmierne ślinienie i w takim przypadku należy przerwać stosowanie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Mercurius-Heel S

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

4 -

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mercurius-Heel S

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku są:

90 mg Mercurius solubilis Hahnemanni D10

30 mg Hepar sulfuris D8

30 mg Lachesis mutus D12

30 mg Phytolacca americana D4

30 mg Ailanthus altissima D3

30 mg Echinacea D3

60 mg Atropa belladonna D4

Pozostałe składniki: stearynian magnezu , laktoza.

Jak wygląda lek Mercurius-Heel S i co zawiera opakowanie Mercurius-Heel S jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek w kolorze białym do żółto-białego. Sporadycznie mogą występować brązowe, punktowe przebarwienia.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa, Polska

Tel.:+48 (22) 545 07 15 e-mail:biuro@heel.pl

Logo firmy: -Heel

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Kod opakowania:

Stosowanie leku Mercurius-Heel S z jedzeniem i piciem

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.