Oryginalna ulotka dla Maść na odciski
maść

produkt dostępny bez recepty

maść na odciski

Opakowanie

10 gramów
w 82% aptek, od 3.50 zł do 10.49
Maść na odciski po zastosowaniu na odcisk działa złuszczająco oraz miejscowo przeciwzapalnie. Preparat zawiera dwie substancje czynne: kwas salicylowy i kwas mlekowy. Kwas salicylowy zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając tym jego złuszczanie, natomiast kwas mlekowy usuwa zrogowaciałą warstwę skóry.

Ulotki Maść na odciski dla opakowania 10 gramów.

Wybrany dokument Maść na odciski:
Dokument z 2021-02-07
PDF
dokument PDF dla Maść na odciski

Podgląd dokumentu PDF Maść na odciski

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-07

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Masc na odciski_Ulotka_2016.08.04_cl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta MAŚĆ NA ODCISKI, (400 mg + 100 mg)/g, maść

Acidum salicylicum + Acidum lacticum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Maść na odciski i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść na odciski

3. Jak stosować lek Maść na odciski

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Maść na odciski

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Maść na odciski i w jakim celu się go stosuje

Maść na odciski zawiera substancje czynne kwas salicylowy1 i kwas S-mlekowy oraz substancje pomocnicze - plaster nostrzykowy i lanolinę.

Lek po zastosowaniu na odcisk działa keratolitycznie (złuszczająco), zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie oraz działa miejscowo przeciwzapalnie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść na odciski

Kiedy nie stosować leku Maść na odciski:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas salicylowy, kwas mlekowy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
  • jeśli skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona lub zmieniona zapalnie,
  • u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami krążenia,
  • u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Maść na odciski należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie.

Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk. Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę, ani na skórę uszkodzoną, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Unikać kontaktu maści z oczami i błonami śluzowymi.

Maść na odciski a inne leki

Nie są znane interakcje wynikające z miejscowego i krótkotrwałego zastosowania leku zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Maść na odciski

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na odciski.

Odcisk wymoczyć i osuszyć. Nałożyć na odcisk cienką warstwę maści i zabezpieczyć plastrem lub bandażem. Stosować lek przez 4 do 6 dni rano i na noc, nie zmywając posmarowanych miejsc wodą.

Następnie odcisk należy dobrze wymoczyć w gorącej wodzie i usunąć. Nie należy wycinać ani wyrywać odcisków. W razie braku efektów powtórzyć leczenie po upływie 3 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść na odciski

Przedawkowanie leku, zastosowanie na skórę wrażliwą lub uszkodzoną bądź nałożenie na błony śluzowe mogą doprowadzić do miejscowego uszkodzenia tkanek. W razie przypadkowego spożycia leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Maść na odciski

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie leku zgodnie ze wskazaniami i zalecanym dawkowaniem nie wiąże się z istotnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.

Niekiedy może wystąpić miejscowe podrażnienie i objawy nadwrażliwości skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Maść na odciski

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść na odciski

  • Substancjami czynnymi leku są: kwas salicylowy, kwas (S)-mlekowy.

1 g maści zawiera 400 mg kwasu salicylowego i 100 mg kwasu (S)-mlekowego.

  • Pozostałe składniki leku to: plaster nostrzykowy, lanolina.

Jak wygląda lek Maść na odciski i co zawiera opakowanie

Lek ma postać maści barwy żółtej lub zielonkawej o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to tuba zawierająca 10 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku tel.: 22 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_salicylowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.