Oryginalna ulotka dla Amarosal
syrop

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie:

125 gramów
w 28% aptek, od 8.99 zł do 16.99

Ulotki Amarosal dla opakowania 125 gramów.

Wybrany dokument Amarosal:
Dokument z 2021-10-20
PDF
dokument PDF dla Amarosal

Podgląd dokumentu PDF Amarosal

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-10-20

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Apetiherb 1,5 g/10 g, syrop

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Apetiherb, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Apetiherb i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apetiherb

3. Jak stosować lek Apetiherb

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Apetiherb

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Apetiherb i w jakim celu się go stosuje

Lek Apetiherb to produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w braku łaknienia.

Lek przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat, młodzieży i osób dorosłych.

Produkt leczniczy Apetiherb zawiera wyciąg z ziół zawierających związki goryczowe (ziele szanty, liść melisy, ziele krwawnika) oraz owocu kopru włoskiego, które zwiększają wydzielanie soku żołądkowego wywołując łaknienie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apetiherb

Kiedy nie stosować leku Apetiherb

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),
  • jeśli pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny astrowate/ złożone (Asteracae/Compositae) np. rumianek, nagietek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności 15 ml leku Apetiherb zawiera ok.12 g sacharozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Lek Apetiherb a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu Apetiherb z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z uwagi na brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią nie należy stosować produktu w tym okresie.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Apetiherb nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Apetiherb

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Dzieci od 3 do 6 lat - 2 razy na dobę 2,5 ml miarką.

Dzieci powyżej 6 lat i młodzież do 18 lat - 2 do 3 razy na dobę 5 ml miarką.

Przy podawaniu dzieciom dawkę syropu należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości słabej herbaty lub wody.

Dorośli - 3 do 4 razy na dobę 15 ml miarką .

Sposób stosowania

Syrop stosować doustnie, około pół godziny przed posiłkiem.

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.

Czas stosowania

Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apetiherb

Dotychczas nie zaobserwowano objawów przedawkowania podczas stosowania leku Apetiherb

Pominięcie zastosowania leku Apetiherb

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Apetiherb

Po przerwaniu stosowania leku może wystąpić ponowny brak łaknienia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania produktu leczniczego Apetiherb mogą wystąpić:

  • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (alergiczne reakcje skórne) – częstość nieznana,
  • zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia (alergiczne reakcje ze strony układu oddechowego) - częstość nieznana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.:+48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Apetiherb

Przechowywać w temperaturze poniżej 25º C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie lub pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Apetiherb

Substancją czynną leku jest wyciąg płynny (1:2) złożony z Achillea millefolium L. herba (ziele krwawnika), Marrubium vulgare L. herba (ziele szanty), Melissa officinalis L. folium (liść melisy) i Foeniculum vulgare Mill. fructus (owoc kopru włoskiego) (3/2/3/2) - 15 g na 100 g produktu leczniczego, ekstrahent: woda oczyszczona.

Substancje pomocnicze to: sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat pomarańczowy 2578 (naturalny sok z pomarańczy, woda), benzoesan sodu (E 211).

Jak wygląda lek Apetiherb i co zawiera opakowanie

Apetiherb to syrop o barwie herbacianej.

Butelka ze szkła barwnego zawierająca 125 g syropu zamknięta zakrętką HDPE oraz miarka polipropylenowa w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. św. Mikołaja 65/68

Tel: + 48 71 33 57 225

Faks: + 48 71 37 24 740

E-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego tel. 71 321 86 04 wew. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.