Oryginalna ulotka dla Laktomag B6

produkt dostępny bez recepty, tabletki,

Magnez (magnesium)

,

Pirydoksyna (Witamina B6) (pyridoxine)

, Amara

Opakowanie:

50 tabletek
w 53% aptek, od 8,90 zł do 38,59 zł

Koszyk:

Ulotki Laktomag B6 dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Laktomag B6:
Dokument z 2022-12-26
PDF
dokument PDF dla Laktomag B6

Podgląd dokumentu PDF Laktomag B6

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2022-12-26

Ulotki innych produktów zawierających magnesium+pyridoxine

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LAKTOMAG B6

Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

1000 mg (70 mg jonów magnezu) + 5 mg, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek LAKTOMAG B6 i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku LAKTOMAG B6

3. Jak przyjmować lek LAKTOMAG B6

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek LAKTOMAG B6

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek LAKTOMAG B6 i w jakim celu się go stosuje

LAKTOMAG B6 jest to lek doustny, mineralny. Zawiera magnez1 w postaci łatwo przyswajalnej soli organicznej (wodoroasparaginianu magnezu – 1000 mg, 70 mg jonów Mg 2+ ) z dodatkiem witaminy B6 (5 mg), która zwiększa biodostępność magnezu, a także zmniejsza jego wydalanie z moczem. Lek stosuje się w profilaktyce powikłań związanych z niedoborem magnezu i (lub) witaminy B6 oraz uzupełnianiu stwierdzonych niedoborów. W stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, nadpobudliwości nerwowej, w sytuacjach wywołujących stres, depresjach, zaburzeniach snu, bólach mięśni, arytmii serca, w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca, w leczeniu osteoporozy.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku LAKTOMAG B6

Kiedy nie przyjmować leku LAKTOMAG B6:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na wodoroasparaginian magnezu, witaminę B6 lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta występuje:
 • ciężka niewydolność wątroby i nerek,
 • hipermagnezemia,
 • hiperwitaminoza B6,
 • znaczne niedociśnienie tętnicze,
 • zwolniona akcja serca poniżej 50 uderzeń na minutę,
 • myasthenia gravis,
 • choroba Parkinsona leczona lewodopą bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • przy stosowaniu doustnych preparatów tetracyklin należy zachować trzygodzinną przerwę pomiędzy podaniem antybiotyku, a lekiem LAKTOMAG B6 z powodu zmniejszenia wchłaniania tetracyklin z przewodu pokarmowego,
 • jeśli występują zaburzenia czynności serca i nerek.

Lek LAKTOMAG B6 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przyjmowanie leku LAKTOMAG B6 z jedzeniem, piciem i alkoholem:

 • nie należy stosować preparatu na czczo, gdyż może spowodować biegunkę,
 • produkty białkowe ułatwiają przyswajanie magnezu,
 • tabletki należy popijać dużą ilością wody.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie upośledza zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Lek LAKTOMAG B6 zawiera aspartam2 – źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3. Jak przyjmować lek LAKTOMAG B6

Profilaktycznie:

Małym dzieciom można podawać tabletki tylko po rozgnieceniu i zmieszaniu z wodą.

Dzieci: 1 – 3 roku życia: 2 x dziennie po ½ tabletki

4 – 6 roku życia: 3 x dziennie po ½ tabletki

7 – 10 roku życia: 2 x dziennie po 1 tabletce

Powyżej 10 roku życia: 3 x dziennie po 1 tabletce

Dorośli: 3 x dziennie po 1 tabletce.

Leczniczo: wg zaleceń lekarza.

Zalecana dawka uzupełniająca niedobory 5 mg/kg masy ciała (w przeliczeniu na Mg 2+ ), w trzech podzielonych dawkach.

Lek należy popić wodą.

Tabletkę można przepołowić lub rozgnieść.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku LAKTOMAG B6

Przy długotrwałym przyjmowaniu leku w dawkach przekraczających zalecane, mogą pojawić się objawy opisane działaniami niepożądanymi oraz spadek ciśnienia krwi i osłabienie mięśniowe.

Pominięcie przyjęcia leku LAKTOMAG B6

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku LAKTOMAG B6

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, LAKTOMAG B6 może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Sporadycznie mogą pojawić się zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, luźne stolce lub zaczerwienienie skóry.

Długotrwałe systematyczne przyjmowanie pirydoksyny w dawce 50 mg/dobę może stać się przyczyną obwodowej neuropatii czuciowej, natomiast dawki dobowe powyżej 200 mg mogą prowadzić do niedoboru kwasu foliowego, zaburzeń oddechowych oraz różnego typu dermatoz.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49-21-301, Fax: + 48 22 49-21-309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek LAKTOMAG B6

Lek LAKTOMAG B6 należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku LAKTOMAG B6 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek LAKTOMAG B6

Substancjami czynnymi leku są wodoroasparaginian magnezu w ilości 1000 mg (70 mg jonów Mg 2+ oraz pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) w ilości 5 mg.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krzemionka koloidalna, aromat bananowy, aspartam, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek LAKTOMAG B6 i co zawiera opakowanie

Pojemnik z polietylenu z wieczkiem zatrzaskowym w tekturowym pudełku, 50 tabletek z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny: Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5 30-851 Kraków

Tel. 12 657 40 40

Fax 12 657 40 40 wew. 34 e-mail: amara@amara.pl

Wytwórca:

CHANCE” Zakład Farmaceutyczny Jerzy Jaworski, Maria Jaworska Spółka Jawna

Pieńków 11, 05-152 Czosnów

Tel.: 22 751 13 35

Fax.: 22 785 10 41 mailto:adr@urpl.gov.pl e-mail: amara.spj@amara.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:amara.spj@amara.pl


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/aspartam

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.